Ansvar for beskæftigelsesindsatsen

Opgaverne i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen løses på tre niveauer: nationalt, regionalt og lokalt.

Det nationale niveau

På det nationale niveau er det Beskæftigelsesministeriet og beskæftigelsesministeren, der har det overordnede ansvar for beskæftigelsespolitikken, som bl.a. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skal implementere og administrere.

Læs mere om ministeriet og ministeren på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Beskæftigelsesrådet (BER) rådgiver beskæftigelsesministeren i spørgsmål om beskæftigelsespolitikken.

Læs mere om Beskæftigelsesrådet hos STAR (nyt vindue)

Tilsynsrådet rådgiver beskæftigelsesministeren om STARs tilsynsvirksomhed.

Læs mere om Tilsynsrådet hos STAR (nyt vindue) 

Det regionale niveau

STARs tre regionale kontorer, Arbejdsmarkedskontorerne, skal understøtte, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl.

Læs mere om arbejdsmarkedskontorerne hos STAR (nyt vindue)

De Regionale Arbejdsmarkedsråd koordinerer beskæftigelsesindsatsen, virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.

Læs mere om de Regionale Arbejdsmarkedsråd

Det lokale niveau

Lokalt er det kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og det er de 94 kommunale jobcentre, der står for mødet med borgere, der mangler arbejde, og virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Læs mere om jobcentrene hos STAR (nyt vindue)

Sidst opdateret 9. jan 2015