Positivliste for den regionale uddannelsespulje

- Gældende i RAR Bornholms område

Den landsdækkende pulje på 100 mio. kr. om året er med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for et uddannelsesløft, som styrker deres jobmuligheder.

De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland. Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje her (ny side).

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har besluttet at videreføre den hidtidige positivliste, der således er gældende frem til og med den 31. marts 2017 . 

 

Positivliste for korte jobrettede kurser gældende fra 1. april 2016 til 31. marts 2017:

 


 

Historiske lister:

 

 

 

Sidst opdateret 16. mar 2017