RAR Fyns anbefalinger for anvendelse af nytteindsats i 2018

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Fyn har på mødet den 30. november 2017 vedtaget "RAR Fyns anbefalinger for anvendelse af nytteindsats". Anbefalingerne er uændrede i forhold til tidligere anbefalinger.

I Rådets behandling af ansøgninger om dispensation fra rimelighedskravet for nytteindsats vil der blive taget udgangspunkt i RAR Fyns anbefalinger for anvendelse af nytteindsats samt principperne i ”Orienteringsskrivelse om nytteindsats” af 17. december 2013 fra STAR og ”Præcisering af nytteindsatsens formål og indhold” af 10. september 2014.

Det er fortsat op til den enkelte kommune at tage stilling til anvendelsen af nytteindsats inden for lovgivningens rammer, men Rådet vil gerne opfordre kommunerne til at tage udgangspunkt i anbefalingerne.

Sidst opdateret 13. dec 2017