Overvågningsredskaber

Det Regionale Arbejdsmarkedsråds overvågningsredskaber

For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet. Vi vil i samarbejde med de øvrige aktører på det fynske arbejdsmarked gøre, hvad vi kan, for at undgå, at der er virksomheder, som ikke kan få den arbejdskraft, de har behov for. Forebyggelse af mangel på arbejdskraft er en forudsætning for vækst og nye arbejdspladser på Fyn.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd overvåger løbende situationen på arbejdsmarkedet og udarbejder en række overvågningsredskaber, der skal skabe bedre overblik over den aktuelle situation på det fynske arbejdsmarked. Redskaberne tager afsæt i Arbejdsmarkedsbalancen, der offentliggøres 2 gange årligt – ultimo december og ultimo juni Nedenfor præsenteres overvågningsredskaberne. 

Overvågningsredskaberne er under løbende udvikling og vil blive opdateret månedligt - og kan bruges til præsentation for eksempelvis politiske udvalg, medarbejdermøder, arbejdsgrupper og andre fora.

Læs også mere om og brug Arbejdsmarkedsbalancen
Sidst opdateret 23. dec 2017