Varsling af større afskedigelser

Afskedigelser af større omfang skal indberettes til Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

Afskedigelser af større omfang er, når antallet af afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage udgør:

  • Mindst 10 i virksomheder, som beskæftiger over 20 og færre end 300 lønmodtagere
  • Mindst 30 i virksomheder, som beskæftiger mindst 300 lønmodtagere
  • Mindst 10 pct. af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere.

Offentlige og private virksomheder kan via jobcentret få hjælp og støtte til en indsats for de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang.

Varslinger sendes til Det regionale Arbejdsmarkedsråd på amkoest@star.dk.

Kontakt
Hvis du ønsker vejledning i forbindelse med større afskedigelser, kan du kontakte AMK Øst på amkoest@star.dk eller telefon 7222 3400

Læs mere om varsling af større afskedigelser.

Sidst opdateret 24. okt 2016