Beskæftigelsesplaner 2017

De nordjyske kommuner

RAR Nordjylland har fået Beskæftigelsesplan 2017 til orientering fra de nordjyske kommunerne. Rådet kvitterer for modtagelsen og offentliggør her på siden samtlige beskæftigelsesplaner.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner. 

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har til RAR Nordjylland udarbejdet et skematisk resume af beskæftigelsesplanerne med fokus på Ministermålene for 2017. RAR Nordjylland har på sit møde den 23. marts 2017 besluttet, at resumeet/oversigten skal offentliggøres her på siden: 

Se det samlede resumé over kommunernes Beskæftigelsesplaner!

Se kommunernes beskæftigelsesplaner for 2017 som pdf-filer i højrespalten her på siden.

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2017. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se også beskæftigelsesplanerne for 2016 - med resumeer

Sidst opdateret 24. mar 2017