Positivliste for den regionale uddannelsespulje

- Gældende i RAR Sjællands område fra 1. april 2017

Den landsdækkende pulje på 100 mio. kr. om året er med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for et uddannelsesløft, som styrker deres jobmuligheder.

De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland. Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje her (ny side).

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har revideret positivlisten for korte jobrettede kurser gældende fra 1. april 2017. 

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende på Sjælland fra 1. april 2017:


 


 Historiske lister:

Sidst opdateret 20. jun 2017