Overvågningsredskaber

Det Regionale Arbejdsmarkedsråds overvågningsredskaber

Det skal være let for virksomheder i Sydjylland at tiltrække kvalificeret dansk arbejdskraft, og RAR Sydjylland vil have særlig opmærksomhed på mangel- og rekrutteringssituationen og initiativer til imødegåelse af mangelproblemer. Det kræver blandt andet en Koordineret virksomheds- og formidlingsindsats på tværs af kommuner og understøtning af den virksomhedsindsats, der foregår i jobcentrene og a-kasser koordineret med den landsdækkende indsats i regi af Jobservice Danmark.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd overvåger løbende situationen på arbejdsmarkedet og udarbejder en række overvågningsredskaber, der skal skabe bedre overblik over den aktuelle situation på det sydjyske arbejdsmarked. Redskaberne tager afsæt i Arbejdsmarkedsbalancen, der offentliggøres 2 gange årligt – ultimo december og ultimo juni Nedenfor præsenteres overvågningsredskaberne. 

Overvågningsredskaberne er under løbende udvikling og vil blive opdateret månedligt - og kan bruges til præsentation for eksempelvis politiske udvalg, medarbejdermøder, arbejdsgrupper og andre fora

Læs også mere om og brug Arbejdsmarkedsbalancen
Sidst opdateret 23. dec 2017