Positivliste for den regionale uddannelsespulje

- Gældende i RAR Sydjyllands område

Som led i Beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. 

Jobcentrene kan anvende puljen til kortere erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje her (ny side).

Formålet med puljen er at give Rådet mulighed for at fremme en fokuseret uddannelsesindsats inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder. 

Hvilke kurser/uddannelser, der tilbydes, fremgår af en positivliste, som det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Sydjylland har vedtaget på møde i september 2016. Positivlisten revideres halvårlig.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april 2017:

 

 

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende til 31. marts 2017: 

 

 


Historiske lister:

 

Historiske lister:
Sidst opdateret 31. mar 2017