Spring over hovedmenu

Varsling af større afskedigelser - RAR Hovedstaden

Indberetning af afskedigelser af større omfang til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Afskedigelser af større omfang skal indberettes til Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

Afskedigelser af større omfang er, når antallet af afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage udgør:

• Mindst 10 i virksomheder, som beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere
• Mindst 10 pct. i virksomheder, som beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere
• Mindst 30 i virksomheder, som beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

Offentlige og private virksomheder kan via jobcentret få hjælp og støtte til en indsats for de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang.

Varslinger sendes til Det regionale Arbejdsmarkedsråd på følgende mailadresse: amkoest@star.dk

Kontakt:

Hvis du ønsker vejledning i forbindelse med større afskedigelser, kan du kontakte AMK Øst på telefon 7222 3400 eller på: amkoest@star.dk

Find viden om varsling af større afskedigelser på STARs hjemmeside

Sidst opdateret: 02-05-2024