Spring over hovedmenu

Beskæftigelsespolitik – RAR Østjylland

RAR Østjylland indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne.

RAR Østjylland dækker et geografisk område bestående af følgende kommuner:

Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg, Aarhus.

RAR Østjylland indgår i et samspil med kommunerne og arbejder for en effektiv og sammenhængende beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser, fagområder og arbejdsløshedskasser.

Find mere om herom i menuen til venstre.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje

En pulje på 100 mio. kr. om året skal være med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for et uddannelsesløft, som kan styrke deres jobmuligheder. De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland. RAR Østjyllands aktuelle positivliste gælder fra til den 1. april 2023. Den gælder frem til 31. marts 2024.

Mere om positivlisten (internt link til side) 

Positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere har ret til seks ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneders ledighed (6 måneder for dagpengemodtagere under 25 år). Uddannelsen skal være rettet mod jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder og skal derfor være på den landsdækkende positivliste. Den ledige har kun ret til ét forløb. Et forløb kan dog bestå af flere AMU-kurser – en såkaldt uddannelsespakke.

Sidst opdateret: 22-05-2023