Spring over hovedmenu

Nyt om ledighed og beskæftigelse - RAR Østjylland - 31. august 2021

Udsendt 31-08-2021

Ledigheden er faldet med 6.459 fuldtidspersoner fra juli 2020 til juli 2021.
Det svarer til et fald på 27 procent. Beskæftigelsen er steget med 17.412 fra maj 2020 til maj 2021 - en stigning på 4,6 procent.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2021-08-31 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

De seneste beskæftigelsestal fra maj måned viser en markant stigning i beskæftigelsen i Østjylland, hvor 17.412 flere fuldtidspersoner er i beskæftigelse sammenlignet med maj 2020. Beskæftigelsestal for juni måned 2021 er også tilgængelige, men de er forbundet med usikkerhed og vil formodentlig blive opjusteret ved næste opdatering. De foreløbige tal for juni måned viser en stigning i beskæftigelsen i perioden juni 2020 – juni 2021 på 18.775 fuldtidspersoner.

Beskæftigelsestallene for maj og juni 2020 er stærkt påvirkede af den første nedlukning, hvilket til dels forklarer den meget store stigning i beskæftigelsen, når tallene sammenlignes med tal for samme måneder i 2021.

Beskæftigelsen er steget i alle østjyske kommuner. I faktiske tal ses de største stigninger i Aarhus (7.115), Horsens (2.158) og Silkeborg (2.076). Samme tre kommuner har den største procentuelle stigning i beskæftigelsen med 6,1% i Horsens, 5,6% i Silkeborg og 5,5% i Aarhus.

Ledigheden er faldet med 6.459 fuldtidspersoner fra juli 2020 til juli 2021. Som det er tilfældet for beskæftigelsestallene, skal også ledighedstallene vurderes i lyset af en meget høj ledighed i juli 2020 som følge af den første nedlukning.

Ledigheden er faldet i alle østjyske kommuner. I faktiske tal er ledigheden faldet mest i Aarhus (-2.800), Randers (-763) og Horsens (-656). Procentuelt er ledigheden faldet mest i Randers (-34%), Skanderborg (-33%) og Horsens (-33%).

Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper – både for mænd og kvinder. Ligeledes er ledigheden faldet i alle a-kasser. I faktiske tal ses de største fald blandt medlemmer af 3F a-kasse (-749), HK a-kasse (-637), Kristelig a-kasse (-494) og Akademikernes a-kasse (-485). 

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2020-08-31 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02