Spring over hovedmenu

Fortsat faldende ledighed i Østjylland

Udsendt 10-01-2022

Ledigheden i Østjylland er faldet med 8.079 fuldtidspersoner fra november 2020 til november 2021. Det er et fald på 40%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland er steget med 16.439 fuldtidspersoner fra august 2020 til august 2021. Det er en stigning på 4,3%

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2022-01-10 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen i Østjylland er steget støt efter den markante nedgang i 2020. De nyeste tilgængelige tal er fra august måned 2021, hvor mere end 395.000 østjyder var i beskæftigelse. Det er en stigning på 16.439 sammenlignet med samme måned i 2020.

Alle østjyske kommuner har haft stigende beskæftigelse i perioden. Størst beskæftigelsesfremgang ses i Aarhus, Horsens og Silkeborg – både i faktiske tal og procentuelt.

Ledigheden i Østjylland er faldet markant det seneste år. Nyeste tilgængelige tal er fra november 2021, hvor der var 12.319 ledige. Det er et fald på godt 8.000 sammenlignet med november 2020.

Alle østjyske kommuner har haft faldende ledighed i perioden. De største fald i faktiske tal ses i Aarhus (-3.476), Horsens (-755), Randers (-752), Silkeborg (-709) og Viborg (-707). Procentuelt er ledigheden faldet mest i Skanderborg (-46%), Viborg (-44%), Odder (-44%) samt Horsens, Hedensted og Silkeborg, der alle har haft et fald på 43%.

I november 2021 er ledigheden på et meget lavt niveau. Gennemsnittet for kommunerne i Østjylland er 2,5%, mens seks af de 12 østjyske kommuner har en ledighedsprocent på 2% eller lavere.

Ledigheden er faldet for både kvinder (-38%) og mænd (-41%), og der har været faldende ledighed i alle aldersgrupper. Det bemærkes, at ledigheden procentuelt er faldet mindst for 60+ årige, hvor der har været et fald på 32% blandt kvinder og 30% blandt mænd.

Alle a-kasser har haft faldende ledighed fra november 2020 til november 2021. De største fald i faktiske tal er blandt medlemmer af 3F A-kasse (-927), Akademikernes (-776) og HK A-kasse (-736).

10 af de 22 a-kasser har i november 2021 en ledighedsprocent blandt medlemmerne på 2% eller lavere. Ledigheden er særligt lav i a-kasser, der har mange medlemmer, som er ansat på velfærdsområdet samt i a-kasser med en høj andel af faglærte blandt medlemmerne.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2022-01-10 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02