Spring over hovedmenu

Status på beskæftigelse og ledighed i Østjylland

Udsendt 31-08-2022

Ledigheden i Østjylland er faldet med 3.986 fuldtidspersoner fra juli 2021 til juli 2022. Det er et fald på 23%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland er steget med 15.567 fuldtidspersoner fra maj 2021 til maj 2022. Det er en stigning på 3,9%.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2022-08-31 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen i Østjylland er steget det seneste år. I maj 2022 var 411.280 lønmodtagere med bopæl i Østjylland i beskæftigelse. Det er en stigning på 15.567 siden maj 2021, hvilket er en stigning på 3,9%.

Beskæftigelsen er steget i alle østjyske kommuner. I faktiske tal er beskæftigelsen steget mest i Aarhus (6.029), Horsens (1.990), Silkeborg (1.689) og Randers (1.475). Procentuelt er beskæftigelsen steget mest i kommunerne Horsens (5,3%), Aarhus (4,4%), Silkeborg (4,3%), Odder (3,9%) og Randers (3,9%).

Ledigheden i Østjylland er faldet det seneste år. I juli 2022 var der 13.598 fuldtidsbruttoledige i Østjylland. Det er et fald på 3.986 sammenlignet med juli 2021. Der har været et fald i antallet af borgere, der modtager dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Derimod er antallet af borgere, som modtager SHO-ydelse, mere end fordoblet fra 748 i juli 2021 til 1.658 i juli 2022. Udviklingen skyldes tilgang af ukrainske statsborgere, som er jobparate ledige. Den sæsonkorrigerede ledighed er steget svagt fra juni 2022 til juli 2022.

Ledigheden er faldet i alle østjyske kommuner. I faktiske tal er ledigheden faldet mest i Aarhus (2.183), Horsens (319) og Silkeborg (300). Procentuelt er ledigheden faldet mest i Hedensted (36%), Syddjurs (34%) og Odder (30%).
Ledigheden som andel af arbejdsstyrken er højest for 25-29 årige for begge køn – 8,7% for kvinder og 6,6% for mænd. Herefter følger de 30-39 årige, hvor ledigheden er 4,6% for kvinder og 3,0% for mænd. Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper og begge køn. For kvinder har der været et fald på 17% og for mænd et fald på 28%.

Ledigheden er faldet i 21 af 22 a-kasser i Østjylland. I faktiske tal er ledigheden faldet mest i HK a-kasse (523), 3F a-kasse (429), Kristelig a-kasse (422) og Magistre (419). Procentuelt er ledigheden faldet mest i a-kasserne Fødevareforbundet (52%), Metalarbejdere (49%) og ASE (44%).

For ledige, som ikke er forsikrede, er ledigheden steget med 497 (35%). Stigningen skyldes en stigning i borgere, der modtager SHO-ydelse.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2022-08-31 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jesper Thorup, formand for RAR Østjylland, tlf. 2845 5405
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02