Spring over hovedmenu

Status på beskæftigelse og ledighed i Østjylland - fokus på et mere usikkert arbejdsmarked

Udsendt 03-10-2022

Ledigheden i Østjylland er faldet med 2.871 fuldtidspersoner fra august 2021 til august 2022. Det er et fald på 17%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland er steget med 11.134 fuldtidspersoner fra juni 2021 til juni 2022. Det er en stigning på 2,8%.

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2022-10-03 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Efter en lang periode med stigende beskæftigelse og faldende ledighed er der – på baggrund af de seneste tal – større usikkerhed om udviklingen den kommende tid. RAR Østjylland har drøftet den aktuelle udvikling på rådsmødet den 29. september, og rådsformand Jesper Thorup udtaler:

”Efter de turbulente måneder, som fulgte corona-nedlukningen i marts 2020, har udviklingen på det østjyske arbejdsmarked været særdeles positiv. Beskæftigelsen er steget måned for måned og har nået sit højeste niveau nogensinde. Samtidig er ledigheden faldet til et lavt niveau. Det østjyske arbejdsmarked står stærkt, men Rådet forventer, at den kommende tid vil være udfordrende.

Efter 17 måneders stigning faldt beskæftigelsen i juli måned, mens 13 måneders fald i ledigheden i Østjylland blev afløst af stigende ledighed i april, maj, juni og juli måned. I august måned har der været et svagt fald. Stigningen i forårsmånederne skyldes i høj grad, at ukrainere med ophold efter særloven, som er jobparate, indgår i ledighedsstatistikken, men der er også svagt stigende ledighed blandt forsikrede.

Med den usikkerhed, der knytter sig til blandt andet energiforsyning, inflation og stigende renter, er der risiko for, at flere østjyder i de kommende måneder kan miste deres arbejde. Samtidig er der dele af vores arbejdsmarked, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Det gælder ikke mindst mange faglærte job samt job inden for velfærdsområdet.

I de kommende måneder vil Rådet følge udviklingen på arbejdsmarkedet tæt og igangsætte eller understøtte initiativer, som modvirker stigende ledighed. Samtidig har vi fokus på de områder, hvor det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Rådet ser i høj grad opkvalificering som en indsats, der retter sig mod begge fokuspunkter. Opkvalificering af medarbejdere nogle timer om ugen kan være et alternativ til opsigelser i perioder, hvor aktiviteten i virksomheden er lav. Samtidig er det vigtigt, at ledige får tilbud om opkvalificering, så de kan erhverve sig kompetencer inden for de områder, hvor efterspørgslen fortsat er høj. Rådet vil således arbejde for, at ledige østjyder kan få fodfæste på arbejdsmarkedet, samtidig med at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.”

Nyt om ledighed og beskæftigelse fra RAR Østjylland - 2022-10-03 -pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Jesper Thorup, formand for RAR Østjylland, tlf. 2845 5405
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02