Spring over hovedmenu

Succesfuldt jobarrangement i Syddjurs Kommune førte ledige og virksomheder sammen

Udsendt 09-10-2023

Den 20. september 2023 blev der holdt et jobmatch-arrangement i Syddjurs, hvor 150 ledige kandidater deltog sammen med 15 forskellige virksomheder. Alle virksomheder, som deltog, havde et her og nu rekrutteringsbehov eller havde et løbende behov for at rekruttere - herunder til faste stillinger, deltidsstillinger og praktikmuligheder. Arrangementet havde en bred vifte af virksomheder fra forskellige brancher, både offentlig administration, industri, transport og detailhandel.

Pressemeddelelsen med foto - 2023-10-09  RAR Østjylland (pdf) (nyt vindue)

Positiv dialog om fremtidige jobmuligheder

Dagen startede med en velkomst og åbning ved formand for Social- og beskæftigelsesudvalget i Syddjurs Kommune Jan Aude, og derefter kunne deltagerne gå rundt og møde potentielle arbejdsgivere. Resultatet heraf var mange positive dialoger om fremtidige jobmuligheder inden for de forskellige brancher. Syddjurs Kommune var – som arbejdsgiver – repræsenteret med afdelingerne Børn og Læring samt Sundhed og Ældre. Kommunens tværgående erhvervsenhed var også med, klar til at fortælle om aktuelle tilbud til virksomhederne.

Jan Aude tilføjer:

”Vi kan se, at det giver noget helt særligt, når ledige møder virksomheder, og virksomheder møder ledige over en uformel dialog omkring konkrete job. Virksomheder i området fik en unik mulighed for at besætte stillinger, de tidligere har haft svært ved at finde arbejdskraft til. Det er en succes for alle deltagere, og det kan vi mærke. Erfaringer viser, at en væsentlig del af de ledige går direkte i job på baggrund af dagen”.

En stærk alliance for arbejdsmarkedet.

De tre samarbejdsaktører - Syddjurs Kommune, RAR Østjylland samt Erhvervshus Midtjylland – har alle til hensigt at støtte og styrke virksomheder og ledige i Syddjurs Kommune.

Udover at virksomheder og kandidater kunne møde hinanden, havde virksomhederne også mulighed for at få sparring om efteruddannelse af deres eget personale. Derudover kunne de modtage professionel vejledning og rådgivning om tilskudsordninger og virksomhedsudvikling. De ledige fik desuden information om opkvalificering og mulighed for at drøfte jobmuligheder samt blive matchet med konkrete jobåbninger.

Jakob B. Wätjen, næstformand for RAR Østjylland, udtaler:

"Det her arrangement viser, hvordan vi sammen kan skabe muligheder for både ledige og virksomheder. Samarbejdet mellem kommuner, regionale råd og erhvervshuse er afgørende for at matche ledige med behovene i erhvervslivet og dermed styrke vores lokale økonomi. Arrangementet markerer et skridt i retning af at styrke arbejdsmarkedet og fremme samarbejdet mellem aktører inden for beskæftigelsespolitikken. Og det understreger vigtigheden af at skabe rum for positiv dialog og muligheder for både jobsøgende og virksomheder i vores samfund”.

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Jakob B. Wätjen, næstformand, RAR Østjylland, Tlf.: 87 22 55 11
  • Anders Daugberg Stryhn, Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf.: 72 22 36 02