Spring over hovedmenu

Temadag udskydes - emnet er bæredygtighed og certificeringer inden for turisme

Udsendt 10-05-2023

OBS) Temadagen er udskudt til efter sommerferien!
Temadag skulle have været holdt tirsdag den 23. maj, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Erhvervshus Midtjylland og RAR Østjylland inviterer til et gratis arrangement, der bl.a. byder på spændende virksomhedscases med fokus på muligheder og udfordringer i grønne certificeringer og kompetenceudvikling.

Vi melder ud, når ny dato for arrangementet er klar!

Vil I gerne i gang med grøn omstilling og bæredygtighed inden for turisme, restauration- og oplevelseserhvervene?

Arrangementet, der nu er udskudt, holdes på et senere tidpunkt hos INCUBA i Aarhus,  er målrettet virksomheder inden for turisme, restauration- og  oplevelseserhvervene. 

Arrangementet har fokus på:

  • Eksempler fra branchen - inspirationscases til, hvordan du kan komme i gang.
  • Certificeringer og kommunikation til omverden - arbejdet med bæredygtighed, FNs Verdensmål og dokumentation af indsatser.
  • Information om efteruddannelsesmuligheder – muligheder for kompetenceudvikling.
  • Tilskudsmuligheder - SMV:Grøn2.0 og SMV:Grønne kompetencer