Spring over hovedmenu

Svagt stigende ledighed i Østjylland

Udsendt 06-01-2023

Ledigheden i Østjylland er steget med 444 fuldtidspersoner fra november 2021 til november 2022. Det er en stigning på 3,6%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland er steget med 10.798 fuldtidspersoner fra september 2021 til september 2022. Det er en stigning på 2,7%.

Data om ledighed og beskæftigelse i Østjylland - 2023-01-06 - grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen i Østjylland er steget det seneste år. I september 2022 var 416.700 lønmodtagere med bopæl i Østjylland. Det er en stigning på 10.798 siden september 2021, hvilket er en stigning på 2,7%.

Beskæftigelsen er steget i alle østjyske kommuner. I faktiske tal er beskæftigelsen steget mest i Aarhus (4.243), Horsens (1.580), Silkeborg (1.329) og Randers (887). Procentuelt er beskæftigelsen steget mest i kommunerne Horsens (4,1%), Silkeborg (3,3%), Aarhus (3,0%) og Odder (2,9%).

Ledigheden i Østjylland er steget det seneste år. I november 2022 var der 12.763 fuldtidsbruttoledige i Østjylland. Det er en stigning på 444 sammenlignet med november 2021. Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 392 fra oktober 2022 til november 2022.

Ledigheden er steget i alle østjyske kommuner med undtagelse af Aarhus kommune, hvor ledigheden er faldet med 2% fra november 2021 til november 2022.

Ledigheden som andel af arbejdsstyrken er højest for 25-29 årige for begge køn – 5,3% for kvinder og 4,4% for mænd. Herefter følger de 30-39 årige, hvor ledigheden er 4,4% for kvinder og 3,1% for mænd. For alle aldersgrupper er ledigheden steget 6,3% for kvinder og 0,7% for mænd.

For forsikrede er ledigheden faldet med 556. Ledigheden er faldet i 14 a-kasser, mens 8 a-kasser har haft stigende ledighed. I faktiske tal er ledigheden faldet mest i HK a-kasse (-163), Akademikernes (-116) og Magistre (-109). Procentuelt er ledigheden faldet mest hos Teknikere (-32%), Journalistik, kommunikation og sprog (-20%), Økonomer (-15%) samt HK a-kasse, BUPL a-kasse og Min a-kasse, der alle har haft et fald på 14%.

Ledigheden for borgere, der ikke er forsikrede, er steget fra 1.175 i november 2021 til 2.175 i november 2022. Det er en stigning på 1.000 (85%). Jobparate ukrainere med ophold efter særloven bidrager i høj grad til stigningen i ledighed blandt borgere, der ikke er dagpengeberettigede.

Nærmere oplysninger:

  • Jesper Thorup, formand for RAR Østjylland, tlf. 2845 5405
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02