Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse

Udsendt 02-03-2023

Ledigheden i Østjylland er steget med 2.033 fuldtidspersoner fra januar 2022 til januar 2023. Det er en stigning på 15,1%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland er steget med 7.152 fuldtidspersoner fra november 2021 til november 2022. Det er en stigning på 1,7%.

Data om ledighed og beskæftigelse i Østjylland - 2023-03-02 - grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen i Østjylland er steget det seneste år. I november 2022 var der 417.850 lønmodtagere med bopæl i Østjylland. Det er en stigning på 7.152 siden november 2021.

Beskæftigelsen er steget i ti ud af tolv østjyske kommuner. I faktiske tal er beskæftigelsen steget mest i Aarhus kommune (3.314), mens den procentuelt er steget mest i Horsens kommune (2,7%). I Norddjurs og Samsø kommune er beskæftigelsen faldet.

Ledigheden er steget det seneste år. I januar 2023 var der 15.477 ledige i Østjylland, hvilket er en stigning på 2.033 siden januar 2022. Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 259 fra december 2022 til januar 2023.

Ledigheden er steget i alle østjyske kommuner med undtagelse af Samsø kommune, hvor ledigheden er faldet med 6,9% fra januar 2022 til januar 2023.
Ledigheden som andel af arbejdsstyrken er højst for 25-29 årige for begge køn – 6,8 for kvinder og 5,4 for mænd. For alle aldersgrupper er ledigheden steget. 16,1% for kvinder og 14,0% for mænd.

Ledighedsprocenten for de forsikrede ledige er steget med 7% fra januar 2022 til januar 2023. Stigningen i ledigheden kan ses i 14 ud af 22 a-kasser, der dækker de forsikrede ledige i Østjylland.

Den største antalsmæssige stigning i ledigheden for a-kasserne det seneste år, findes Faglig Fælles A-kasse (3F), hvor fuldtidsbruttoledigheden steg med 405 personer. Med en ledighedsprocent på 5,7% er det også Faglig Fælles A-kasse (3F), der har den største bruttoledighed i procent af de forsikrede ledige i januar 2023.

Nærmere oplysninger:

  • Jesper Thorup, formand for RAR Østjylland, tlf. 2845 5405
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf. 72 22 36 02