Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse

Udsendt 30-06-2023

Ledigheden i Østjylland er steget med 2.803 fuldtidspersoner fra maj 2022 til maj 2023. Det er en stigning på 25%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland er steget med 3.326 fuldtidspersoner fra marts 2022 til marts 2023. Det er en stigning på 0,8%.

Data om ledighed og beskæftigelse i Østjylland - 2023-06-30 - grafer og tabeller (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen i Østjylland er steget det seneste år. I marts 2023 var der 414.477 lønmodtagere med bopæl i Østjylland. Det er en stigning på 3.326 siden marts 2022. Beskæftigelsen er steget i 8 ud af de 12 østjyske kommuner. Procentuelt er beskæftigelsen steget mest i kommunerne Aarhus (1,6%), Silkeborg (1,5%) og Samsø (0,9%).

De seneste tal på virksomhedernes forgæves rekrutteringer viser et fald på 3 procentpoint i den forgæves rekrutteringsrate i Østjylland. Fordelt på erhvervsgrupper er den faldet mest inden for Rengøring, ejendomsservice og renovation (-17%), Jern, metal og auto (-11%) og Sundhed, omsorg og pleje (-10%). De erhvervsgrupper, der har den højeste forgæves rekrutteringsrate, er Vagt, sikkerhed og overvågning (52%), Bygge og anlæg (37%) og Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje (29%)

Virksomhedernes forgæves rekrutteringer (jobindsats.dk)

Ledigheden er steget det seneste år. I maj 2023 var der 14.004 ledige i Østjylland, hvilket er en stigning på 2.803 siden maj 2022. Ledigheden er steget i alle de 12 østjyske kommuner. Den højeste stigning er i Hedensted Kommune, hvor er der sket en stigning på 59%, hvilket svarer til 175 fuldtidspersoner. Dette skal dog ses i sammenhæng med det lave udgangspunkt, som Hedensted havde, og stadig har, med en ledighedsprocent på 1,9%.

Fordelt på a-kasser er ledigheden steget i alle 22 a-kasser. Procentuelt er ledigheden steget mest i Din faglige a-kasse (48%), ASE (46%), FOA (44%) og Metalarbejdere (44%).

Gennemsnittet for alle a-kasser er en stigning på 23%. Ledighedsprocenten er højest i a-kasserne Journalistik, kommunikation og sprog (5,5%), Magistre (5,1%) og Teknikere (4,7%). Modsat er ledighedsprocenten lavest hos DSA (1,2%), Metalarbejdere (1,5%) og BUPL-A (1,6%).

Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 150 fuldtidspersoner fra april 2023 til maj 2023.

På Vores Arbejdsmarked (jobindsats.dk) kan man følge udviklingen på arbejdsmarkedet, både i beskæftigelse, ledighed og forgæves rekrutteringer.

Nærmere oplysninger:

  • Jakob Beck Wätjen, næstformand for RAR Østjylland, tlf. 87 22 55 11
  • Anders Daugberg Stryhn, Direktør AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602