Spring over hovedmenu

SOSU Konference 2023: Udvikling af fremtidens attraktive arbejdsplads i social- og sundhedssektoren

Udsendt 14-12-2023

Hvordan udvikles fremtidens attraktive arbejdsplads i social- og sundhedssektoren, og hvad kræver det af morgendagens medarbejdere og ledere? Det var temaet for årets SOSU Konference, som på femte år blev afviklet på tværs af de tre Arbejdsmarkedsråd: RAR Østjylland, RAR Nordjylland og RAR Vestjylland. Her deltog repræsentanter fra jobcentre, hjemmepleje og plejehjem, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Pressemeddelelsen - printvenligt format med foto - 2023-12-14 (pdf) (nyt vindue)

Inspiration til fremtidens arbejdspladser i social- og sundhedssektoren

Den 22. november bød Randers Social- og Sundhedsskole de 120 deltagere velkommen til en lærerig og spændende dag. Marianne Levinsen havde i år ansvaret for at føre deltagerne gennem en dag med oplæg fra Helle Hein, Centerleder Trine Børgesen og de forskellige udviklings workshops, hvor deltagerne drøftede, hvad der gør en arbejdsplads attraktiv, og hvilke tiltag der skal tages for at fremme interessen for social- og sundhedsfaget.

Foredraget fra Helle Hein, som er cand.merc. og Ph.d., havde til formål at belyse den individuelle tilgang til motivation, værdier og ledelse - og hvordan ledelsesstil bør tilpasses til hver enkelte medarbejder. Centerleder Trine Børgesen fra Landsbyen Møllevang delte erfaringer om at skabe en attraktiv arbejdsplads, forankret i plejehjemmets anerkendelse som årets bedste i 2022. Formålet med oplæggene var, at deltagerne fik nogle perspektiver til efterfølgende workshops og gruppedrøftelser på tværs af deres arbejdsplads og arbejdsfunktion.

Fremtidens attraktive arbejdsplads kalder på fleksibilitet og ansvar til medarbejderne

Marianne Levinsen, forskningschef og cand.scient.pol., klædte deltagerne på til dagens workshops med en dybdegående gennemgang af forskellige ledelsestyper og deres indvirkning på medarbejderne.

Lise Ørbæk Knudsen, leder hos Plejecenter Kristianlyst i Thisted, fortalte på dagen:

"De forskellige oplæg har været givende og relevante for vores gruppediskussioner. Det er en fælles opgave at gøre social- og sundhedssektoren mere attraktiv, og hvis vi fortsætter med det her samarbejde og inspirerer hinanden, tror jeg, vi kan opnå langt større resultater."

120 deltagere indgik i gruppedrøftelser om fremtiden i social- og sundheds sektoren. Workshoppen udfordrede deltagerne til at reflektere over udfordringerne ved at skabe mere attraktive arbejdspladser. Grupperne, som var sammensat af repræsentanter fra plejehjem, jobcentre, kommuner og social- og sundhedsskoler, fremhævede behovet for fleksible arbejdstider og en forbedret Work/Life balance som nøgleområder.

I den efterfølgende del af workshoppen arbejdede deltagerne med social- og sundhedssektorens mulighed for at udvikle attraktive arbejdspladser. Forslag inkluderede strategier som ambassadør-baseret branding, øgede fleksibilitetsmuligheder og kontinuerlig kompetenceudvikling for medarbejderne.

Danial Isak Dallerup, formand for RAR Østjylland, udtaler om årets SOSU Konference:

”SOSU-området er et af de mangelområder, som hele Midt- og Nordjylland har fokus på. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder på tværs af arbejdsmarkedsråd. RAR kvitterer for de arrangementer, der sætter regionale aktører sammen for at løse rekrutteringsudfordringerne på området i Midt- og Nordjylland. Arrangementet er et godt eksempel på, hvordan aktører kan gå sammen om at imødekomme mangeludfordringer på arbejdsmarkedet.”

For yderligere kommentarer kontakt:

• Daniel Isak Dallerup, formand for RAR Østjylland, Tlf.: 61 70 73 26
• Anders Daugberg Stryhn, Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf.: 72 22 36 02

Udsendt på vegne af RAR Østjylland, RAR Nordjylland og RAR Vestjylland