Spring over hovedmenu

Nyt om østjysk ledighed og beskæftigelse

31-05-2024

Ledigheden i Østjylland er steget med 1.055 fuldtidspersoner fra april 2023 til april 2024. Det er en stigning på 7,2%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland er steget med 6.377 fuldtidspersoner fra februar 2023 til februar 2024. Det er en stigning på 1,6%.

Data om ledighed og beskæftigelse i Østjylland - 2024-05-30 - med grafer og tabeller (pdf)

Beskæftigelsen i Østjylland er steget det seneste år. I februar 2024 var der 414.105 lønmodtagere med bopæl i Østjylland. Det er en stigning på 6.377 siden februar 2023.

I de østjyske kommuner er beskæftigelsen steget i 10 kommuner af de 12 kommuner. Beskæftigelsen er steget mest i kommunerne Aarhus, Silkeborg og Horsens – både i faktiske tal og procentuelt.

Stigningen i beskæftigelsen i februar 2024 er usædvanlig høj. Tallene skal derfor læses med det forbehold, at der muligvis kan være tekniske årsager til den markante beskæftigelsesvækst.

Ledigheden i Østjylland er steget det seneste år. I april 2024 var der 15.655 bruttoledige i Østjylland. Det er en stigning på 1.055 siden april 2023.

Ledigheden er steget i 9 af de østjyske kommuner. I Skanderborg Kommune er ledigheden uændret, mens den er faldet med 1% i Randers Kommune og 6% i Samsø Kommune.

Ledigheden er steget med 765 for mænd, og ledighedsprocenten for mænd er 2,9%. For kvinder er ledigheden steget med 289, og ledighedsprocenten for kvinder er 3,8%. Blandt mænd er ledigheden steget i alle aldersgrupper med undtagelse af 16-24 årige. Blandt kvinder er ledigheden steget for alle aldersgrupper med undtagelse af 16-24 årige og 40-49 årige.

Blandt forsikrede er ledigheden steget med 1.652 fuldtidspersoner, og ledighedsprocenten er 3,5%.

Ledigheden er steget i 21 af de 22 A-kasser. I faktiske tal er ledigheden steget mest i Akademikernes, Det Faglige Hus A-kasse, Selvstændige Erhvervsdrivende og Kristelig A-kasse. Procentuelt er ledigheden steget mest i Din Sundhedsfaglige A-kasse, Din faglige A-kasse, Selvstændige Erhvervsdrivende og Det Faglige Hus A-kasse.

For ledige modtagere af kontanthjælpsydelser er ledigheden faldet med 597, svarende til 27%.

Nærmere oplysninger:

Daniel Isak Dallerup, formand for RAR Østjylland, tlf. 6170 7326
Anders Daugberg Stryhn, Direktør AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602