Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne 2023 - RAR Vestjylland

Overblik over vestjyske beskæftigelsesplaner for 2023 er samlet her på hjemmesiden. RAR Vestjylland vil også i 2023 indbyde til samspil om beskæftigelsesindsatsen regionalt og lokalt.

RAR Vestjylland fik Beskæftigelsesplan 2023 til orientering fra de vestjyske kommuner. Rådet drøftede planerne på sit møde den 26. januar 2023 - herunder med fokus på Ministermålene, som også er centrale for Rådet indsats. Rådet kvitterer for planerne.

Rådet har her samlet links til de af kommunerne beskæftigelsesplaner, der er tilgængelige på de respektive hjemmesider. Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling i forhold til vestjyske udfordringer og potentialer i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2023 - links til kommunale hjemmesider:

Herning- beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue) 

Holstebro - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Ikast-Brande - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Lemvig - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Ringkøbing-Skjern - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Skive - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Struer - beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2023. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Sidst opdateret: 13-02-2024