Spring over hovedmenu

Medlemmer – RAR Vestjylland

RAR Vestjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet

Rådsperioden er påbegyndt 1. juni 2022. Rådet har konstitueret sig den 9. juni 2022. RAR har en funktionsperiode på 4 år, inden der igen skal udpeges medlemmer. Medlemmerne af RAR vælger Formand og Næstformænd hvert andet år. Desuden har RAR Vestjylland tilknyttet tilforordnede, som også deltager på Rådsmøderne. 

Medlemmer af RAR Vestjylland:

 • DA – Ulrik Helleskov Bjerre
 • DA – Lisbeth Lauritsen
 • DA – Mette Knuhtsen
 • DA – Keld Sandahl
 • DA – Ann B. Poulsen
 • DA – Viggo Mulvad
 • FH – Klaus Helmin-Poulsen
 • FH – Inger Toft Stranddorf
 • FH – Susanne Andersen
 • FH – Britta K. Bundgaard
 • FH – Peter Sandkvist
 • FH – Jan Henriksen
 • Akademikerne – Henrik Adam
 • Lederne – Lene Skyggelund
 • Kommune – Kenneth Tønning
 • Kommune – Marianne Bjørn
 • Kommune – Jens Lønborg Pedersen
 • Kommune – Tommy Tønning
 • Kommune – Stine Esther Christensen
 • DH – Janie Rasmussen
 • Regionsråd – Morten Flæng

Tilforordnede i RAR Vestjylland:

 • Fra VEU: Allan Kortnum, Herningsholm Erhvervsskole er tilforordnet
 • Fra videregående uddannelsesniveau: Lars Fridberg, Erhvervsakademi MidtVest er tilforordnet. Birgitte Riise Bjærge, Erhvervsakademi Dania er suppleant
Sidst opdateret: 26-09-2023