Spring over hovedmenu

Suppleanter RAR Vestjylland

RAR Vestjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet.

Tilsvarende er der 21 Rådssuppleanter med samme referenceramme.
Suppleanter deltager på Rådsmøderne ved afbud fra Rådsmedlemmerne

Suppleanter: 

 • DA – Jørgen Bang-Petersen
 • DA, Thomas Bundgaard
 • FH – Steen Hartmann
 • FH – Lene Buhl
 • FH – Jens Klaris
 • FH – Helge Albertsen
 • FH – Lone Børlum
 • FH – Pernille Rohde
 • Akademikerne – Anders K. Christensen
 • Lederne – Torben Madsen
 • Kommunerne – Birthe Sørensen
 • Kommunerne – Niels Rasmussen
 • DH – John Samuel Munk
 • Regionsråd – Conny Jensen
Sidst opdateret: 22-05-2023