Spring over hovedmenu

Indsatsark 2024-2025 - RAR Vestjylland

RAR Vestjylland med har med afsæt i det vestjyske arbejdsmarked fastlagt prioriteringer og indsatser i 2024 og ind i 2025.Vi har 4 strategiske pejlemærker for den beskæftigelsespolitiske indsats.

Ved indgangen til 2024 er presset på arbejdsmarkedet aftaget. Der er dog fortsat brancher, som mangler arbejdskraft. Dem skal vi hjælpe i dialog med kredsen af beskæftigelsesaktører. Flere bliver ledige, og RAR vil pege på, hvor der er job. Vi vil sikre en arbejdsstyrke med kompetencer til virksomhedernes jobåbninger. Unge og voksne med nedsat arbejdsevne har ressourcer, og RAR vil understøtte, at flere får job – også med få timer.

Godt samspil og partnerskaber om beskæftigelsesindsatsen er afgørende for det, vi vil opnå. RAR Vestjylland håber på et godt samarbejde om en række indsatser i det kommende år:

1) Det omskiftelige arbejdsmarked

 • Vi overvåger arbejdsmarkedet og deler viden om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft.
 • Vi træder til i større varslingssager med et beredskab til at begrænse omfang af afskedigelser, og vi understøtter jobskifte til brancher med jobåbninger.

2) Job og kvalificeret arbejdskraft

 • Vi afdækker, følger og kommunikerer behov hos virksomheder og brancher for at rekruttere arbejdskraft, og vi følger udviklingen i jobordresituationen.
 • Vi prioriterer VEU-indsats rettet mod: a) grøn energi, herunder anlæg, produktion og drift, b) velfærd, særligt social- og sundhed
 • Vi går i dialog med jobcentre, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer for at hjælpe vestjyske virksomheder, der efterspørger hjælp til at rekruttere og opkvalificere arbejdskraft
 • Vi målretter den regionale uddannelsespulje, så ledige får kompetencer til aktuelle jobåbninger

3) Flere ind i arbejdsstyrken

 • Vi fremmer viden og inspiration til virksomhedsrettede indsatser til unge, der ikke er i job eller uddannelse.
 • Vi understøtter, at flere med nedsat arbejdsevne får job med ordinære løntimer.
 • Vi styrker kendskabet hos aktører og virksomheder til at få personer med handicap i job.

4) Samspil med aktører

 • Vi vil være i løbende dialog med de politiske udvalg i kommunerne.
 • Vi går efter samspil med erhvervsfremmeaktører om indsatser og formidling til virksomheder.
 • Vi fortsætter dialog og samspil med uddannelsessektoren om indsatser i voksen- efteruddannelse.
 • Vi skaber overblik og formidler viden om arbejdsmarkedet og metoder, der virker i beskæftigelsesindsatsen.

 

Sidst opdateret: 22-03-2024