Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Bornholm

Gældende for Bornholm fra 1. april 2020.

Den landsdækkende pulje på 100 mio. kr. om året er med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for opkvalificering, som styrker deres jobmuligheder.

De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland.

Den aktuelle regionale positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april 2020:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper

Positivliste, pdf-version (pdf) (nyt vindue)

COVID-19 - supplerende online kurser til den gældende positivliste

I forbindelse med COVID-19 er det besluttet, at supplere positivlisten med online kurser.  RAR Hovedstaden beslutter, hvilke kurser der skal være på listen. Det gøres løbende og listen nedenfor opdateres derfor jævnligt. Begge lister kan benyttes af Jobcentrene.

Online kurser, der supplerer den gældende positivliste, opdateret den 15. juni 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje via linket herunder:

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje (retsinformation.dk) (nyt vindue)

Historisk liste

Positivlisten - gældende fra 1. oktober 2019 til 31. marts 2020 (pdf) (nyt vindue) - under opdatering

Stillingsbetegnelserne, der ligger til grund for den regionale positivliste, fremgår af den aktuelle regionale positivliste.

Last updated: 11-09-2020