Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Nordjylland

Gældende i RAR Nordjyllands område fra 1. oktober 2020

Som led i beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. I 2020 er der ligeledes oprettet en supplerende regional pulje på 30 mio. kr. til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med puljen er at give det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende 6 måneder.

De kurser/uddannelser, der aktuelt tilbydes, fremgår af en positivliste, som RAR Nordjylland vedtager. Positivlisten revideres halvårligt.

NB! Som følge af COVID-19 kan mulighederne for at gennemføre kurser ved fysisk fremmøde være midlertidigt indskrænket. Bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje er derfor ændret, så Rådene frem til 31. december 2020 har mulighed for at optage kurser på positivlisten, som kan gennemføres online. RAR Nordjylland gør brug af denne mulighed og modtager løbende forslag til onlinekurser. Fra 1. oktober 2020 findes onlinekurser ikke længere på en særskilt liste, men fremgår af den almindelige, gældende positivliste.

Den aktuelle positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. oktober 2020:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupperPositivliste RAR Nordjylland okt 2020 , pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Positivliste RAR Nordjylland okt 2020, excel-version (excel) (nyt vindue) 

Udvidelse af regional uddannelsespulje

Fra 1. august til 31. december 2020 gennemføres der forsøg med den regionale uddannelsespulje. Forsøget indebærer, at målgruppen for den regionale uddannelsespulje udvides til alle ledige (undtagen personer i fleksjob). Desuden udvides brugen af positivlisterne, så der kan bevilges kurser, som fremgår af positivlisten i jobcentrets RAR-område eller - som noget nyt - af positivlisterne i de tilstødende RAR-områder. Hvert RAR har lagt excel-filer af deres positivlister op på hjemmesiden, så du kan flette dem sammen for at se det reelle udbud af kurser, som du kan bevilge. Du kan også orientere dig via de pdf-filer, som fremgår. Forsøgene forventes fastsat ved lov og med varig virkning fra 1. januar 2021

RAR Nordjyllands område er tilstødende med RAR Østjylland og RAR Vestjylland, deres positivlister finder du her:

Positivliste, RAR Østjylland

Positivliste, RAR Vestjylland

Læs mere om forsøget med udvidelse af de regionale positivlister

Historiske lister

Positivliste RAR Nordjylland - gældende fra 01.04-2020 til 30.09.2020 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste - gældende fra  31.12-2019 til 31.03-2020 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste onlinekurser RAR Nordjylland gældende 2020-09-30,  (Excel) (nyt vindue)

Last updated: 14-10-2020