Spring over hovedmenu

Beskæftigelsespolitik – RAR Sjælland

RAR Sjælland indgår i et samspil med kommunerne på Sjælland og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne. Indsatserne rettes mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.

RAR Sjælland har en strategi- og handlingsplan, som tager udgangspunkt i de centrale udfordringer på arbejdsmarkedet i Sjælland. Rådet har fokus på indsatser, der medvirker til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer og kan sikre plads til alle på arbejdsmarkedet.

RAR Sjællands fokusområder frem til udgangen af maj 2022 er:

  • Opkvalificering, herunder voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet (VEU)
  • De unge
  • Udsatte grupper

Under de enkelte fokusområder har rådet fastlagt mål med tilhørende handlinger, der skal medvirke til at nå målene.

RAR Sjællands Strategi- og handlingsplan 2020-2022 (pdf) (nyt vindue)

Bilag til strategi- og handlingsplanen, herunder mål og VEU-indsatsområder, RAR Sjælland - 2020 (pdf) (nyt vindue)

 

Last updated: 06-10-2020