Spring over hovedmenu

Tal om den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft - RAR Sydjylland

Arbejdsmarkedskontor Syd udarbejder oversigter over brugen af den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft.

Hver måned udarbejdes et overblik over aktiviteten på de to puljer for målrettet opkvalificering.

Oversigt over den regionale uddannelsespulje for Syddanmark (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over puljen til uddannelsesløft for Syddanmark (pdf) (nyt vindue)

Last updated: 23-04-2018