Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Vestjylland

Gældende i RAR Vestjyllands område fra 1. april 2020

Som led i beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. I 2020 er der ligeledes oprettet en supplerende regional pulje på 30 mio. kr. til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med puljen er at give det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende 6 måneder.

De kurser/uddannelser, der aktuelt tilbydes, fremgår af en positivliste, som RAR Vestjylland vedtager. Positivlisten revideres halvårligt.

NB! Som følge af COVID-19 er mulighederne for at gennemføre kurser ved fysisk fremmøde blevet midlertidigt indskrænket. Bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje er derfor blevet ændret, så Rådene - i perioden 21. april til 31. oktober 2020 - har mulighed for at optage onlinekurser på positivlisten. RAR Vestjylland gør brug af denne mulighed og modtager løbende forslag til onlinekurser. Onlinekurser, som er optaget på positivlisten i Vestjylland, fremgår af den særlige liste Positivliste, onlinekurser (Excel)

Den aktuelle positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april 2020:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper

Positivliste, pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Positivliste, onlinekurser (Excel) (nyt vindue)

Historiske lister

Positivliste - gældende fra 31.12-2019 til 31.03-2020 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste - gældende fra 1. oktober til 31. december 2019 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste - gældende fra 14. august til 30. september 2019 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste - gældende fra 1. april til 13. august 2019 (pdf) (nyt vindue)

 

Last updated: 15-05-2020