Spring over hovedmenu

Krav om min. 50 pct. offentlig finansiering

Beskrivelse af ansættelse med løntilskud i forhold til offentlige arbejdsgivere.

RARs opgave: På forespørgsel afgive udtalelse til jobcentre vedr. definition af "offentlig arbejdsgiver" i forbindelse med offentlig løntilskudsansættelse (af forsikrede ledige) fsva. fravigelse fra kravet om min. 50 pct. offentlig finansiering.

Det fremgår af § 68 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at ved ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forstås ved offentlige arbejdsgivere:

  1. kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,
  2. statsinstitutioner og
  3. organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

For så vidt angår ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring, kan jobcenteret, efter indhentet udtalelse fra rådet i helt særlige tilfælde fravige bestemmelsen i punkt 3 ovenfor.

Sidst opdateret: 25-09-2020