Spring over hovedmenu

RAR Fyns arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Fyn fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Fyns dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Fyns overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører

Rådets strategi

RAR Fyn har vedtaget en VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet.

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet besluttet en strategi for at opfylde målsætningerne på området:

RAR Fyns delstrategi for styrket koordination og aktørsamarbejde ifm. VEU-indsatsen opdateret januar 2019 (pdf) (nyt vindue)

Indsatsområder

Rådet har udpeget 4 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  • IT samt fremstilling og udvikling af robotter
  • Bygge og anlæg
  • Det offentlige område
  • Transport

Overblik over VEU-indsatsen for RAR Fyn - maj 2020 (pdf) (nyt vindue)

Status på VEU-aktiviteter i RAR Fyns dækningsgeografi

Nedenfor gives løbende et statusoverblik over, hvilke aktiviteter der er i gang inden for RAR Fyns indsatsområder, som AMK Syd bidrager aktivt i. Desuden indeholder statusoverblikket en oversigt over øvrige aktiviteter og indkomne meldinger fra aktører om bl.a. udækkede kompetencebehov.

Status på VEU-aktiviteter i RAR Fyns dækningsgeografi, juni 2020 (pdf)(nyt vindue)

Status på VEU-aktiviteter i RAR Fyns dækningsgeografi, marts 2020 (pdf)(nyt vindue)

Status på VEU-aktiviteter i RAR Fyns dækningsgeografi, januar 2020 (pdf)(nyt vindue)

Status på VEU-aktiviteter i RAR Fyns dækningsgeografi, september 2019 (pdf)(nyt vindue)

Status på VEU-aktiviteter i RAR Fyns dækningsgeografi, marts 2019 (pdf) (nyt vindue)

Status på VEU-aktiviteter i RAR Fyns dækningsgeografi, januar 2019 (pdf) (nyt vindue)

Koordinationsforum

Koordinationsforum skal bistå Arbejdsmarkedskontoret i arbejdet med at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde ifm. VEU-indsatsen. Koordinationsforum har til formål at bidrage med ekspertise inden for eget felt og vedr. koordination og aktørsamarbejde inden for VEU-området.

Medlemmer af Koordinationsforum Fyn (pdf) (nyt vindue) 

Oversigt over rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller

Inspirationskatalog med eksempler på rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller. Modellerne giver eksempler på forskellige tilgange og samarbejdsformer, der kan inspirere til kommende rekrutterings- og opkvalificeringsforløb, hvor flere parter og interessenter deltager. Modellerne er for udarbejdelsen af kataloget og overskuelighedens skyld søgt ensartet.

Oversigt over rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller (nyt vindue)

Sidst opdateret: 24-06-2020