Spring over hovedmenu

Ledighed – RAR Sydjylland

STAR overvåger udviklingen i ledigheden i de 8 RAR-områder og deres kommuner.

Den aktuelle bruttoledighed og udviklingen heri det seneste år fordelt på køn, alder og a-kasser beskrives for RAR-områder og kommuner.

Videre kan man se udviklingen i den faktiske og sæsonkorrigerede ledighed i en tidsserie fra midten af 2008 til i dag.

Der præsenteres en fremskrivning i udviklingen i ledigheden frem til og med udgangen af 2019 for de 8 RAR-områder.

Aktuel ledighed

Der er to visninger af den aktuelle ledighed.

Dels ledighedstal fordelt på kommuner, a-kasser, køn, alder:

Ledigheden i Sydjylland, november 2019  (Excel) (nyt vindue)

Dels offentliggøres hver måned tal for den samlede gennemsnitlige bruttoledighed (såvel ledige som aktiverede) for de 8 RAR-omåder og de tilhørende kommuner.

Du kan her klikke dig frem til rapporter med aktuel ledighedsstatistik. Via linket ovenfor finder du rapporter hvor du kan vælge at se ledighedsstatistik for RAR-område(r) med de tilhørende kommuner. Se vejledning inde i rapporten.

Ledigheden de seneste to år

Her kan man se udviklingen i den faktiske og sæsonkorrigerede ledighed i RAR-områder og tilhørende kommuner i de seneste to år.

Du kan her klikke dig frem til rapporter med sæsonkorrigeret ledighedsstatistik. Via linket til højre finder du rapporter hvor du kan vælge at se ledighedsstatistik for RAR-område(r) med de tilhørende kommuner. Se vejledning inde i rapporten

Fremskrivning af ledigheden

Tre gange om året udarbejder Finansministeriet en prognose for bl.a. udviklingen i ledigheden i hele landet et par år frem i tiden.

Den nyeste landsprognose for ledigheden har STAR fordelt (dekomponeret) på RAR-områder og for hvert område fordeles ledigheden på bl.a. køn, alder og a-kasse.

Du kan her klikke dig frem til et regneark med ledighedsfremskrivningen. Nederst i regnearket finder du en fane for det eller de ønskede RAR-område(r).

Fremskrivning af ledigheden (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 10-01-2020