Spring over hovedmenu

Førtidspension - RAR Sydjylland

Dispensation for rimelighedskravet i forbindelse med førtidspensionister ansat med løntilskud.

RAR Sydjylland kan i henhold til Bekendtgørelse nr. 473 af 25. maj 2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet dispensere fra rimelighedskravet, når førtidspensionister ansættes med løntilskud i offentlige og private virksomheder. Dispensationen gives på baggrund af ansøgning fra kommunen/jobcentret.

Det er en betingelse for fravigelse, at virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Forsøgsperioden løber fra 1. oktober 2013 til 31. december 2015 og fra 1. april 2016 til 1. juli 2019.

Ansøgningsskema (word) (nyt vindue)

Kontakt:

Sidst opdateret: 09-07-2019