Spring over hovedmenu

RAR Sydjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Sydjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Sydjyllands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Sydjyllands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører

Rådets strategi

Arbejdsmarkedsrådet har vedtaget en VEU-strategi for at styrke koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet. 

Indsatsområder

Rådet har udpeget 5 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  • Velfærdsområdet (sundhed og pædagogiske arbejde)
  • Industri
  • Transport
  • Energiområdet (olie- og gasindustrien samt vedvarende energi)
  • Hotel & Restauration

Herudover har Rådet udpeget to kampagneområder med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Formålet er via virksomhedsbesøg/-kontakt at få en mere detaljeret indsigt i virksomhedernes behov, og hvilke indsatser der kan afhjælpe rekrutteringsudfordringerne:

  • IT og Robot
  • Svejsning

Koordinationsforum

Koordinationsforum skal bistå Arbejdsmarkedskontoret i arbejdet med at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde ifm. VEU-indsatsen. Koordinationsforum har til formål at bidrage med ekspertise inden for eget felt og vedr. koordination og aktørsamarbejde inden for VEU-området.

Oversigt over rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller

Inspirationskatalog med eksempler på forskellige tilgange og samarbejdsformer, der kan inspirere til kommende rekrutterings- og opkvalificeringsforløb, hvor flere parter og interessenter deltager. Vejviser til Job-VEU-modellen findes i nedenstående link.

Vejviser til Job-VEU-modellen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023