Spring over hovedmenu

Regionale analyser: Jobrettet voksen- og efteruddannelse – RAR Sydjylland

Regionale analyser - udviklet til at understøtte Rådets jobrettede voksen- og efteruddannelsesindsats.

Med Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse er det aftalt, at de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan igangsætte eller bidrage til regionale analyser inden for fx områder med mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer, der kan bidrage til at kvalificere de regionale samarbejder om uddannelsesaktiviteter og arbejdet med koordinering af voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU). 

Analyser - RAR Sydjyllands område

"Kompetenceefterspørgsel i den private servicesektor i Sydjylland" (pdf - offentliggjort december 2018)

Privat service er et bredt brancheområde, der dækker alt fra handel, forretnings- og husholdningsservice til hotel- og restaurationsvirksomhed. Analysen afdækker branchen og arbejdsmarkedet for privat service og peger på, hvilke fagområder/stillingsbetegnelser, hvor der især forventes jobåbninger/mangel. Det afdækkes hvilke kompetencer, der efterspørges indenfor disse fagområder/stillingsbetegnelser, og hvilke konkrete opkvalificeringstiltag, der er behov for.

"Veje til sporskifte ind i bygge- og anlægsbranchen i Sydjylland" (pdf - offentliggjort december 2018)

Bygge- og anlægsbranchen har stigende beskæftigelse, og branchen oplever derfor i Sydjylland, som i resten af landet, store rekrutteringsudfordringer. Stigende beskæftigelse og lav ledighed i branchen medfører et øget behov for at tilføre arbejdskraft fra ledige med baggrund i andre brancher. Analysen afdækker, hvorledes man bedst kan styrke udbuddet af arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen ved at klarlægge mulighederne for sporskifte for ledige med begrænset eller ingen erfaring fra branchen.

Læs også mere om de to ovenstående analyser i: RAR Sydjyllands nyhedsbrev

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse

 

Sidst opdateret: 16-05-2019