Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Vestjylland

Gældende i RAR Vestjyllands område fra 1. april 2019

Som led i beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med puljen er at give det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) mulighed for at fokusere uddannelsesindsatsen inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende 6 måneder.

De kurser/uddannelser, der aktuelt tilbydes, fremgår af en positivliste, som RAR Vestjylland vedtager. Positivlisten revideres halvårligt.

Den aktuelle positivliste

NB! Grundet den igangværende revision af AMU-udbuddet er det nødvendigt at opdatere positivlisten løbende. Listen er senest opdateret 14. august 2019.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april 2019:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper

Positivliste, pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Fra årsskiftet er det for nogle AMU-mål blevet muligt kun at gennemføre en del af kurset – et såkaldt delmål. På den regionale positivliste er både helmålet og evt. delmål opført med et bogstav ud for uddannelseskoden. H betyder et helmål og angiver, at det er muligt at tage delmål. Bogstaverne A, B, C, D og E angiver et delmål samt delmålets niveau.

Historiske lister

Positivliste - gældende fra 1. april til 13. august 2019 (pdf) (nyt vindue)

Positivlisten fra 1. oktober 2018 til 31. marts 2019 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste - gældende fra 1. april til 30. september 2018 (pdf) (nyt vindue)

Positivlisten fra 1. oktober 2017 til 31. marts 2018 (pdf) (nyt vindue) 

Positivlisten fra 1. april 2017 til 1. oktober 2017 (pdf) (nyt vindue)

Positivlisten 1/10.2016 til 31.03.2017 (pdf) (nyt vindue)  

Sidst opdateret: 03-09-2019