Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder - RAR Hovedstaden

Her på siden kan du læse mere om RAR Hovedstadens forskellige strategier og indsatser for at understøtte beskæftigelsesindsatsen.

Strategi- og handlingsplan

RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan indeholder strategi og målsætninger for rådets samlede opgaver. Strategi- og handlingsplanen er godkendt på rådets møde den 20. juni 2024.

Link til RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan (pdf)

RAR Sjælland og RAR Hovedstadens samarbejde vedr. Femern Bælt forbindelsen

Arbejdet med etablering af Femern forbindelsen forventes at skabe et ekstraordinært stort arbejdskraftbehov i de kommende år inden for bygge- og anlægs-området og afledte beskæftigelsesmuligheder inden for tilgrænsende brancheområder.

Rekrutteringsopgaverne kan ikke løftes alene lokalt, men stiller krav til formel opbakning og en aktiv medvirken fra regionale og centrale myndigheder og aktører.
Samarbejdet om Femern vil derfor være et centralt fokusområde i arbejdsmarkedsrådenes strategiske prioriteringer de kommende år. 

RARs rolle i Femern Bælt samarbejdet (pdf)

 

Sidst opdateret: 26-06-2024