Spring over hovedmenu

Det kompetente Nordjylland - konference i Aalborg den 6. december 2019

Sammen skaber vi et KOMPETENT NORDJYLLAND. På opstartkonferencen med 120 deltagere var der stor energi. Mange benyttede lejligheden til at komme med input og forslag til, hvordan vi skaber et kompetent Nordjylland via nye samarbejdsmetoder og større inddragelse på tværs af de mange aktører.

Kick-off Konferencen for det Kompetente Nordjylland fandt sted på Hotel Comwell Hvide Hus i Aalborg den 6. december 2019.

Her blev der sat spot på de nordjyske udfordringer og muligheder, vi har til fælles, når det kommer til uddannelse, kvalificeret arbejdskraft, efter- og videreuddannelse. Der blev dykket ned i, hvad det kræves for at skabe de bedste rammer for et kompetent Nordjylland, hvor virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de behøver.

Mange steder i Nordjylland arbejder vi aktivt for at sikre kvalificeret arbejdskraft, men vi kan blive endnu bedre til at drage fordel af hinanden og gøre brug for hinanden i vores arbejde. Formålet med dagen var derfor at komme nærmere fælles mål og aktiviteter i fremtiden. Dagen var være spækket med inspiration og mulighed for at bidrage med forslag til, hvordan vi kan samarbejde strategisk og praktisk med konkrete udfordringer, ligesom vi sammen bliv klogere på aktuelle tendenser inden for området.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Nordjylland, KKR Nordjylland, Region Nordjylland og Business Region North Denmark står bag konferencen. De fire parter har netop indgået en samarbejdsaftale omkring en fælles nordjysk ambition med titlen: Det kompetente Nordjylland - nu og i fremtiden.

Det kompetente Nordjylland - en fælles nordjysk ambition (pdf) (Nyt vindue)

Dagen var henvendt til nøglepersoner, der arbejder politisk og strategisk inden for beskæftigelse og/eller det erhvervs- og uddannelsespolitiske område. Hensigten var i fællesskab at blive klogere på, hvordan vi kan samarbejde om at styrke indsatsen for at sikre kvalificeret arbejdskraft yderligere i fremtiden.

Reportage fra dagen - pointer og bemærkninger (internt link til nyheder)

Dagens program var opbygget omkring de fire strategiske fokusområder, hvor det er særligt oplagt at styrkesamspillet og koordineringen på tværs, nemlig Uddannelsesvalg, Underuddannelse, Vejen til arbejdsmarkedet og Livslang læring. 

Program for konferencen i printbart format (PDF) (Nyt Vindue)

Oplæg fra konferencen

Hvordan sikrer vi, at morgendags medarbejder har mere i rygsækken end et eksamensbevis? – Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker, FutureNavigator (pdf) (nyt vindue)

Danmarks mest ambitiøse ungestrategi – John Windbirk, Erhvervsplaymaker, Hjørring Kommune (pdf) (nyt vindue)

Det svære karrierevalg – Jette Rygaard, Rektor, Vesthimmerlands Gymnasium (pdf) (nyt vindue)

Kompetenceudvikling set med virksomhedernes øjne, Per Højbjerre, CEO, NB Ventilation (pdf) (nyt vindue)

Opkvalificeringsforløb målrettet metalindustrien, Heidi Juel Frederiksen, afdelingsleder & Charlotte Aksø Hansen, virksomhedskonsulent, Frederikshavn Kommune (pdf) (nyt vindue)

Programmet så således ud:

8.30 - Ankomst, registrering og morgenmad

9.00 - Velkommen
Velkomst v. konferencier Thomas Funding-Therkelsen og
Formand for BRN Mogens Christen Gade, Formand for RAR Nordjylland Lars Christensen, Regionsrådsformand Ulla Astmann og Formand for KKR Arne Boelt.

9.10 - Et nationalpolitisk perspektiv
Politisk indflyvning v. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

9.20 - Hvordan sikrer vi at morgendagens medarbejder har mere i rygsækken end et eksamensbevis?
Oplæg v. fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, FutureNavigator

9.55 - Inspirationsoplæg
• Ungestrategien og unges uddannelsesvalg, v. Hjørring Kommune
• Virksomhedssamarbejde i undervisningen v. Vesthimmerlands Gymnasium Paneldebat 1: Unges uddannelsesvalg og kvalificerede uddannelser

11.00 Pause og netværk

11.15 - Inspirationsoplæg
• Kompetenceudvikling set med virksomhedernes øjne, v. CEO Per Højbjerre, NB Ventilation
• ”Målrettet Mars” opkvalificeringsindsats v. Frederikshavn Kommune

11.45 - Paneldebat 2: Rekruttering, opkvalificering og eftervidereuddannelse Afrunding
v. Konferencier Thomas Funding-Therkelsen

12.30 - Frokost

 

Sidst opdateret: 22-05-2023