Spring over hovedmenu

RAR Nordjylland – Overordnet strategi frem mod 2026 og Indsatsark 2024

RAR Nordjylland har fastlagt en overordnet strategi for Rådsperioden, som strækker sig frem til 2026. Den langsigtede strategi modsvarer aktuel situation og forventet udvikling på arbejdsmarkedet samt et konkret fokus i Rådet. Rådet har fastlagt strategien på sit møde den 25. januar 2023. Samtidig har Rådet fastlagt Indsatsark for 2024-25 på Rådsmødet den 20. marts 2024.

RAR Nordjyllands overordnede fokus er todelt.

Det er en kerneopgave at forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft og understøtte opkvalificering af arbejdsstyrken til fremtidens krav. Offentlige og private arbejdsgivere i Nordjylland skal kunne rekruttere arbejdskraft med de kompetencer, de har behov for. RAR har den opfattelse, at de fleste udfordringer med rekruttering af arbejdskraft kan løses, hvis alle aktører rykker sammen i en fælles indsats.

Rådet arbejder for: 

  1. Tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til private virksomheder og offentlige arbejdspladser.
  2. Fastholdelse af arbejdskraft og styrket tilgang til arbejdsstyrken fra gruppen af borgere, der befinder sig på kanten af eller længere væk fra arbejdsmarkedet.

Rådets overordnede strategi bygger på drøftelser af det beskæftigelsespolitiske udfordringsbillede i Nordjylland og på Rådets potentialer for indsats. I sin overordnede strategi beskriver Rådet sit hovedfokus og kerneområder, som potentielt kan være holdbar det meste af Rådsperioden. Desuden beskriver strategien centrale udfordringer samt relaterede mål, prioriteringer og redskaber.RAR Nordjyllands Overordnede Strategi og indsatsramme frem mod 2026 - vedtaget 25. januar 2023 (pdf) (nyt vindue)

RAR Nordjyllands Indsatsark 2024.

RAR supplerer løbende strategien med et indsatsark over aktuelt prioriterede udfordringer, potentialer og tiltag. Årets Indsats-ark offentliggøres på hjemmesiden sammen med strategien. 

Rådet opretholderovervågning med dobbelt fokus i en tid med både rekrutteringsudfordringer og og ledighed. Arbejdet med rekruttering og opkvalificering favner mangelindsats - der hvor der er gang i hjulene - og afbødetiltag til det udfordrede arbejdsmarked. Rådet tilskynder til, at VEU-redskabet anvendes til fastholdelse og til at flytte arbejdskraft derhen, hvor der er brug for det.

Indsats rettes særligt mod områder med mangel på arbejdskraft. Det handler om at udvide arbejdsstyrken, hvor eksempelvis unge uden uddannelse og job, langtidsledige, borgere med handicap og udlændinge er ressourcer. Disse grupper skal hjælpes på vej gennem koordineret indsats, der bidrager til individuel afklaring, opkvalificering og job.

Det handler også om at opkvalificere medarbejdere og ledige, så de står bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked. Indsatser skal sikre opkvalificering fra ufaglært til faglært, understøtte brancheskifte til mangelområder og opkvalificere mod behov, som den grønne omstilling og digitaliseringen stiller.

Indsatsark 2024-25 er vedtaget på mødet den 20. marts 2024. Her oplistes en række af årets helt konkrete ambitioner og tiltag.

Fælles løsninger på fælles udfordringer

  • Kvalificeret arbejdskraft til private virksomheder og offentlige arbejdspladser
  • Styrket nordjysk balance mellem udbud af og efterspørgsel på kompetencer
  • Fastholdelse af arbejdskraft styrket tilgang til arbejdsstyrken
  • Opkvalificering af ledige og beskæftigede målrettet behov 

Rådets vil med sin indsats at styrke koordination og aktørsamarbejde i Nordjylland. Rådet understøtter og samarbejder om beskæftigelses- samt efter- og videreuddannelsesindsats på tværs af kommuner, erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Rådet arbejder resultatorienteret for - og være kendt for - at bidrage til et attraktivt og dynamisk nordjysk arbejdsmarked i balance.

Rådet har fokus på stærke partnerskaber. Videndeling, dialog og samarbejde er RAR Nordjyllands dna. Det er samtidig helt centrale redskaber til at komme i mål med Rådets strategiske indsatsmål.

Bæredygtighed, grøn omstilling og digitalisering er fremhævet som dagsordensættende konkurrenceparametre og dermed et fokus for Rådets mål og indsats kompetencemæssigt og beskæftigelsesmæssigt.

Aktuelt overblik over udfordringer, redskaber og potentialer er afgørende for en kvalificeret indsats mod alle målgrupper. Rådets fokus er rettet mod aktuelle mangelsituationer og tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og offentlige arbejdspladser.

Rådets strategi og indsats er understøttet af viden og data, der belyser centrale udviklingstræk og udfordringer for det nordjyske arbejdsmarked. Data holdes ajour på Rådets hjemmeside.

Her findes blandt andet Rådets Inspirationsnotat samt løbende opdaterede status på nordjysk ledighed og beskæftigelse.Aktuelt regionalt og lokalt overblik kan også findes på ”Vores Arbejdsmarked” på jobindsats.dk.

 

Sidst opdateret: 20-04-2024