Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Sydjylland

Gældende positivliste for RAR Sydjyllands område.

Som led i Beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. Puljen er med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for opkvalificering, som styrker deres jobmuligheder. I 2020 er der ligeledes oprettet en supplerende regional pulje på 30 mio. kr. til jobparate kontanthjælpsmodtagere

De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland.

Formålet med puljen er at give Rådet mulighed for at fremme en fokuseret uddannelsesindsats inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder.

Hvilke kurser/uddannelser, der tilbydes, fremgår af en positivliste, som det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland har vedtaget. Positivlisten revideres halvårligt.

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje via linket herunder:

Formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje - linker til star.dk-siden "Den regionale uddannelsespulje" (nyt vindue)

Den aktuelle positivliste

Positivliste gældende fra 1. oktober 2020:

Positivliste, gældende fra 1. oktober 2020 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste, gældende fra 1. oktober 2020 (excel) (nyt vindue)

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper


Online-kurser - find ud af, hvilke kurser på positivlisten, der udbydes online som fjernundervisning

I forbindelse med COVID-19 tilbyder flere skoler og uddannelsesinstitutioner fjernundervisning/online-kurser, hvor kursisten kan deltage hjemmefra. Når du har fundet det ønskede kursus på den ovenstående positivliste, så undersøg om kurset udbydes som fjernundervisning på Undervisningsministeriets dynamiske liste:

Kurser, der aktuelt udbydes som online-kurser (åbnes i nyt vindue) Læs mere om mulighederne for online-kurser

 

Positivliste gældende fra 1. april - 30. sept. 2020:

Positivliste opdateret april 2020, pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Positivliste opdateret april 2020, excel-version (excel) (nyt vindue)

Online-kurser, der supplerer den gældende positivliste, gældende til 1. okt 2020 (pdf) (nyt vindue)

Udvidelse af regional uddannelsespulje

Fra 1. august til 31. december 2020 gennemføres der forsøg med den regionale uddannelsespulje. Forsøget indebærer, at målgruppen for den regionale uddannelsespulje udvides til alle ledige (undtagen personer i fleksjob). Desuden udvides brugen af positivlisterne, så der kan bevilges kurser, som fremgår af positivlisten i jobcentrets RAR-område eller - som noget nyt - af positivlisterne i de tilstødende RAR-områder. Hvert RAR har lagt excel-filer af deres positivlister op på hjemmesiden, så du kan flette dem sammen for at se det reelle udbud af kurser, som du kan bevilge. Du kan også orientere dig via de pdf-filer, som fremgår. Forsøgene forventes fastsat ved lov og med varig virkning fra 1. januar 2021

RAR Sydjyllands område er tilstødende med RAR Østjylland,  RAR Vestjylland og RAR Fyn, deres positivlister finder du her:

Positivliste, RAR Østjylland

Positivliste, RAR Vestjylland

Positivliste, RAR Fyn

Læs mere om forsøget med udvidelse af de regionale positivlister

Historiske lister

Positivliste opdateret januar 2020, pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Positivliste opdateret januar 2020, excel-version (excel) (nyt vindue)

Positivliste 1. oktober 2019, pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Positivliste 1. oktober 2019, excel-version (excel) (nyt vindue)

Positivliste gældende fra april-sept 2019, pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Positivliste gældende fra april-sept 2019, excel-version (Excel) (nyt vindue)

Processen for indmelding af kurser til den regionale positivliste

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd beslutter en liste over stillingsbetegnelser, hvor rådet vurderer, at der er størst mangel på arbejdskraft, og hvor de ledige efter gennemførelse af korte erhvervsrettede kurser kan komme i beskæftigelse. Listen over stillingsbetegnelser ligger til grund for den regionale positivliste.

På baggrund af listen af stillingsbetegnelser går arbejdsmarkedskontoret i dialog med uddannelsesinstitutionerne med henblik på forslag til relevante offentlig udbudte kurser til positivlisten. På lignende vis høres Jobcentrene og a-kasserne om deres eventuelle forslag til privat udbudte kurser og uddannelsesforløb med gode jobeffekter målrettet de valgte stillingsbetegnelser.

Arbejdsmarkedskontoret udarbejder herefter et udkast til den endelige positivliste, som forelægges Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til beslutning.

Processen gentages 2 gange årligt, hvorefter den nye regionale positivliste træder i kraft hhv. 1. april og 1. oktober.

Sidst opdateret: 05-02-2021