Spring over hovedmenu

Mangelberedskab - RAR Sydjylland

RAR Sydjylland har en koordinerende rolle i forebyggelsen af mangel på arbejdskraft i Sydjylland i tæt samarbejde med alle interessenter, som har indflydelse på det sydjyske arbejdsmarked.

RAR Sydjyllands mangelberedskab består af:

Overvågning

RAR Sydjylland overvåger løbende arbejdsmarkedet via Arbejdsmarkedsbalancen, analyser og statistikker over udbud og efterspørgsel. Statistikkerne suppleres med indberetninger fra jobcentre, a-kasser, beskæftigelsesudvalg mv. og eks. pressehistorier om virksomheder, der oplever rekrutteringsproblemer.

RAR Sydjylland opfordrer alle interessenter til at melde oplevelser af rekrutteringsproblemer eller forventninger om risiko for fremtidig mangel ind til Rådet. Underbyg så vidt muligt med dokumentation for den oplevede/forventede mangel.

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Syd: amksyd@star.dk

Vurdering

Uanset kilden til mulige mangelproblemer, som overvågningen afdækker, foretages der altid en vurdering af problemstillingen med hensyn til volumen, geografisk udbredelse, problemets karakter og årsag, samt om der er tale om et akut mangelproblem eller en risiko for fremtidig mangel.

Der er eks. forskel på, om det er en enkeltstående virksomhed, som har rekrutteringsproblemer, eller det er en egentlig mangelsituation på branche-/regionalt niveau. Det er kun i det sidste tilfælde, at Rådet skal ind med mangelberedskabet. Enkeltstående rekrutteringsproblemer håndteres via jobcentrenes rekrutteringsservice.

Beslutning

Er Rådets vurdering, at der er tale om et akut mangelproblem eller en risiko for et fremtidigt mangelproblem, træffer Rådet beslutning om den videre proces. Der kan være tale om en række forskellige typer initiativer, som kan indgå i en indsatsplan alt efter karakteren af mangelproblemet og omfang.

Sidst opdateret: 11-03-2024