Spring over hovedmenu

Om RAR Bornholm

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm varetager en lang række arbejdsmarkedsrelaterede opgaver.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm varetager følgende opgaver:

  • Indgår i et samspil med Bornholms Regionskommune og understøtter beskæftigelsesindsatsen
  • Rådgiver og går i dialog med kommunen om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
  • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører.
  • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
  • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
  • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

RAR Bornholm drøfter på sine møder nøgletal for arbejdsmarkedet og status på reformimplementering.

Forretningsorden for RAR Bornholm

 

Sidst opdateret: 12-03-2024