Spring over hovedmenu

Arbejdsmarkedet – RAR Vestjylland

Nyheder og overblik over det Vestjyske arbejdsmarked

Inspirationsnotat 2022

RAR Vestjylland ser videndeling som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling ifht vestjyske udfordringer og potentialer ifht beskæftigelsesindsatsen. RAR Vestjylland har i juli 2022 udarbejdet et inspirationsnotat til kommuner og andre samarbejdsparter. RAR ønsker hermed at inspirere til samspil om løsninger.

Inspirationsnotat juli 2022 - RAR Vestjylland (pdf) (nyt vindue)

Vestjysk ledighed og beskæftigelse - nye data månedligt.

Rådet udsender månedligt pressemeddelelser om ledighed og beskæftigelse. Pressemeddelelser kan samtidig ses på Rådets hjemmeside.

Ledighed og beskæftigelse i Vestjylland - månedlige pressemeddelelser (internt link)

I venstremenuen kan du også klikke ind på:

  • Vores Arbejdsmarked, der giver et indblik i det lokale og regionale arbejdsmarked, som kan bruges til overvågning og opfølgning af arbejdsmarkedet.
  • Arbejdsmarkedsbalancen - som viser, om der er gode eller mindre gode
    jobmuligheder inden for erhvervsgrupperne

Her linkes også til data, der produceres løbende af STAR og offentliggøres på STAR.dk

Sidst opdateret: 22-05-2023