Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Sydjylland

Gældende positivliste for RAR Sydjyllands område.

Den regionale uddannelsespulje sigter mod at give alle ledige bedre muligheder for opkvalificering, hvilket kan styrke deres jobmuligheder.

Jobcentrene kan via uddannelsespuljens positivliste tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor man forventer mange jobåbninger det næste halve år. Positivlisten er geografisk bestemt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder på det regionale arbejdsmarked.

Den aktuelle regionale positivliste fra 1. april 2024

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april 2024:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupperPositivliste - gældende fra 1. april 2024 (excel)
Positivliste - gældende fra 1. april 2024 (pdf)

Ydeligere kursusmuligheder via positivlisterne

Jobcentrene kan tilbyde ledige kurser i det RAR-område, som vedkommende bor i – alternativt i et tilstødende RAR-område. RAR Sydjyllands område er tilstødende med RAR Østjylland,  RAR Vestjylland og RAR Fyn, deres positivlister finder du her:

Positivliste, RAR Østjylland
Positivliste, RAR Vestjylland
Positivliste, RAR Fyn

Bekendtgørelse

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje via linket herunder:

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje (retsinformation.dk)

Historiske lister


Positivliste - gældende fra 1. okt. - 31. marts 2023 (excel)Positivliste - gældende fra 1. okt. - 31. marts 2023 (pdf)Positivliste - gældende fra 1. april - 30. sept 2023 (excel)Positivliste - gældende fra 1. april - 30. sep 2023 (pdf)Positivliste - gældende fra 1. oktober 2022 - 31. marts 2023 (excel)Positivliste - gældende fra 1. oktober 2022 - 31. marts 2023 (pdf)Positivliste - gældende fra 1. april 2022 (excel)Positivliste - gældende fra 1. april 2022 (pdf)Positivliste - gældende fra 1. okt. 2021 (excel)Positivliste, gældende fra 1. april 2021 - 30. sept 2021 (excel)

Overordnede rammer og principper for tilblivelsen af de regionale positivlister

Den regionale uddannelsespuljes regionale positivlister har til formål at understøtte, at ledige opkvalificeres via et kort og erhvervsrettet kursus inden for områder, hvor der er mangel eller forventes mange jobåbninger inden for de næste 6 måneder. De generelle principper for kurser, der kan indgå på positivlisterne, er følgende:

1. Korte kurser – definition

  • AMU-kurser og private/særlige kurser er kort: Fra 1 dag op til max. 3 måneders varighed
  • Videregående uddannelse - akademi, diplom, master - er kort: Maksimalt erhvervelse af 10 ECTS, svarende til 1 modul

2. Jobrettede kurser inden for fagområder, hvor der forventes mange jobåbninger - definition

  • Faglige kurser inden for specifikke erhvervsområder og dermed ikke almene, erhvervsintroducerende, jobafklarende eller mere generelle kurser
  • Fagområder med mangel på arbejdskraft

3. Kurser, der så vidt muligt er meritgivende

4. Kurser, der udbydes aktuelt og det kommende år frem

Proces for tilblivelsen af de regionale positivlister

Der indgår både private og offentligt udbudte kurser på positivlisterne. Uddannelsesinstitutionerne kommer med forslag til de offentlig udbudte kurser, og jobcentre og a-kasser til de privat udbudte kurser. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd som beslutter hvilke kurser, der kommer med på positivlisterne.
Positivlisterne lanceres 2 gange årligt, hhv. 1. april og 1. oktober.

Yderligere information

Læs også mere om den regionale uddannelsespulje på star.dk

Sidst opdateret: 25-06-2024