Spring over hovedmenu

Om RAR Østjylland

RAR Østjyllands område dækker 12 kommuner. Rådet har fokus på samarbejde om arbejdsmarksudfordringer og beskæftigelsesindsats.

Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR Østjylland) består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet.

RAR har en funktionsperiode på 4 år inden der igen skal udpeges medlemmer. Medlemmerne af RAR vælger formand og næstformænd hvert andet år.

RAR varetager følgende opgaver:

  • Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne
  • Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
  • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre relevante aktører.
  • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
  • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
  • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

Kommuner i RAR Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus.

RAR Østjylland sekretariatsbetjenes af Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland, som er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 

Sidst opdateret: 22-05-2023