Spring over hovedmenu

Arbejdsmarkedet – RAR Østjylland

Her kan du se figurer og tabeller, der giver et overblik over centrale temaer og tendenser på det regionale arbejdsmarked.

Inspirationsnotat 2022

RAR Østjylland ser videndeling som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling ifht østjyske udfordringer og potentialer ifht beskæftigelsesindsatsen. RAR Østjylland har i juli 2022 udarbejdet et inspirationsnotat til kommuner og andre samarbejdsparter. RAR ønsker hermed at inspirere til samspil om løsninger.

Inspirationsnotat juli 2022 - RAR Østjylland (pdf) (nyt vindue)

Østjysk ledighed og beskæftigelse - nye data månedligt.

Rådet udsender månedligt pressemeddelelser om ledighed og beskæftigelse. Pressemeddelelser kan samtidig ses på Rådets hjemmeside.

Ledighed og beskæftigelse i Østjylland - månedlige pressemeddelelser (internt link)

I venstremenuen kan du også klikke ind på:

  • Vores Arbejdsmarked, der giver et indblik i det lokale og regionale arbejdsmarked, som kan bruges til overvågning og opfølgning af arbejdsmarkedet.
  • Brug Arbejdsmarkedsbalancen, for at se om der er gode eller mindre gode jobmuligheder inden for erhvervsgrupperne

Her linkes også til data, der produceres løbende af STAR og offentliggøres på STAR.dk 

Sidst opdateret: 22-05-2023