Spring over hovedmenu

Beskæftigelsespolitik – RAR Bornholm

RAR Bornholm indgår i et samspil med Bornholms Regionskommune og understøtter beskæftigelsesindsatsen.

RAR Bornholm har en strategi- og handlingsplan, som tager udgangspunkt i de centrale udfordringer på arbejdsmarkedet på Bornholm.  

RAR Bornholm understøtter en effektiv og sammenhængende beskæftigelsesindsats i samarbejde med jobcenter, uddannelsesinstitutioner, arbejdsløshedskasser, organisationer og virksomheder.

RARs overordnede fokus er at sikre et arbejdsmarked i balance, hvor virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Og hvor flest mulige har fodfæste på arbejdsmarkedet.

Læs mere om forskellige emner, som RAR Bornholm bl.a. har fokus på:

Voksenlærlinge
Nytteindsats
Varsling af større afskedigelser

Arbejdsfordeling

RARs tiltag inden for jobrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

RAR Bornholms strategi- og handlingsplan beskriver rådets overordnede fokusområder og konkrete mål for indsatsen.

RAR Bornholms strategi- og handlingsplan

Sidst opdateret: 21-09-2023