Spring over hovedmenu

Indsats mod mangel på arbejdskraft – RAR Fyn

For RAR Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet.

RAR Fyn drøfter den aktuelle rekrutteringssituationen på hvert møde i Rådet og bl.a. ud fra oversigten ”Indblik i mangelinitiativer, RAR Fyn”. Oversigten opdateres før hvert møde i Rådet og giver et indblik i, hvilke typer initiativer som sættes i værk af de fynske jobcentre for at forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Der kan være initiativer, som retter sig mod andre områder, men i oversigten spørges til mangelområder, jf. Arbejdsmarkedsbalancen. Oversigten kan hentes her til orientering og inspiration til oprettelse af lignende projekter.

Oversigt over VEU-aktiviteter og mangelinitiativer, RAR Fyn, januar 2020 (pdf) (nyt vindue)

Erfaringsopsamling: Opkvalificering af ledige til robotindustrien, februar 2018 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 10-02-2020